skjevhet

Hva er Bias:

Bias er et maskulin substantiv med opprinnelse i fransk sikt biais, som betyr skrå, skrå, sidelinje eller klassifiserer noe som har skrå retning .

Bias kan også betegne en stripe av klut kuttet diagonalt. Stoffforekomster selges ofte i ruller og brukes til sying, men kan også brukes i håndarbeid.

I figurativ forstand representerer bias en forvrengt eller fordommerlig tendens eller tilbøyelighet til å observere eller handle.

Adjektivet "skråstilt" er dannet gjennom ordet bias, kvalifiserer noe som er partisk eller paus. Eks: Han har en veldig skjev måte å se livet på.

I sammenheng med statistikk består bias av en systematisk feil, som er en tilfeldig forvrengning av en statistikk, som et resultat av prøvetakingsprosessen. Også kjent som " biasavvik ", består den av forskjellen mellom gjennomsnittsverdien av en statistisk estimator og verdien som den har til hensikt å estimere. For å korrigere avviket, blir estimatoren ofte endret.