studenter

Hva er en student:

En student er en som lærer, er relatert til studenten som går på kurs, skoler, universiteter eller andre institusjoner som foreslår å undervise. Ordet studenten er et adjektiv av to sjangere, stammer fra den latinske " student ", som betyr "student".

Studentlegemet er den pålydende som er gitt til studentenesett som deltar i læringsprosessen. Det er en gruppe studenter fra en utdanningsinstitusjon, som har sine rettigheter og forpliktelser innen skoler, kurs og universiteter.

instruktør

Læreren er personen som lærer. Det er et begrep som refererer til læreren, er den personen som spesialiserer seg på å overføre kunnskap. Frie læreren er en tittel som er oppnådd gjennom godkjenning i konkurranse, som gjør at læreren kan styre en bestemt type kurs og / eller å undersøke i konkurranser for det høyere læreryrket. Det er det høyeste nivået i universitetsprofessorens karriere.