prologen

Hva er Prologue:

Prolog er en tekst eller en advarsel, vanligvis kort som går foran et skriftlig arbeid, og som tar sikte på å presentere det til leseren . Fra de greske "prologene" som betyr "foreløpig skriving".

Prologue er det samme som introduksjon, forord, forord, preamble . Det er innføring av et arbeid der forfatteren utvikler de foreløpige ideene om emnet som vil utvikle seg i utfoldelsen av arbeidet.

Prologue representerte opprinnelig den første delen av et gresk drama, hvor en enkelt karakter representerte, før selve stykket.

Prologue (uten aksent) er nutiden som er indikativ for verb prologar, som betyr å gå foran et bestemt forord med et forord.

I militærområdet, i artilleristykkene, er prologoen et tau som forbinder reparasjonen til armoireet for å lage brannen.

Epilog, i motsetning til prologoen, er den siste delen av et arbeid. I en roman er delen som beskriver det endelige utfallet av plottet, hvor forfatteren avslutter sin fortelling.