implementering

Hva er implementering:

Implementering er et feminint substantiv som refererer til virkningen eller effekten av implementering . Det er synonymt med effektivitet, gjennomføring og prestasjon .

Dette ordet anses som en neologisme med opprinnelse i engelskspråklig implementering . Av denne grunn er det ikke funnet i eldre utgaver av noen ordbøker.

Begrepet implementering er relatert til gjennomføring av visse tiltak, for eksempel: implementering av markedsplanen, gjennomføring av offentlig politikk, implementering av strategien mv. Å implementere er å skape visse forhold for å oppnå eller sette i bruk.

I forbindelse med databehandling er implementeringen av programvare relatert til sammensetningen av viktige moduler for utførelse.

Gjennomføring og distribusjon

Implementering og distribusjon er ord som ofte brukes i juridiske eller forretningsprosjekter.

Selv om de presenteres som synonymer, har ordene implementering og distribusjon noen forskjeller. Implantasjon er en handling av å implantere noe, det vil si, fikse, etablere, innvie eller sette inn noe. Eks: Træret implanterer sine røtter i jorden.

Dermed kan vi konkludere med at utplassering har fornuft å starte, mens implementeringsmetoder setter i praksis eller utvikling.