haster

Hva er Urgent:

Urgent betyr hva som ikke kan bli utsatt eller overført, noe som er uunnværlig, nært forestående.

Urgent er et adjektiv som indikerer hva som må gjøres raskt, er uunnværlig.

På engelsk er ordet haster oversatt som presserende. Eks: Jeg har gått inn i rommet uten å banke fordi jeg hadde en presserende sak å diskutere. Han kom inn i rommet uten å banke fordi han hadde en presserende sak å diskutere .

Urgent og fremvoksende

På helseområdet skilles det mellom det som er haster og nødstilfelle. En akutt omsorg er en medisinsk prosedyre som ikke kan forsinkes, er når pasienten skal behandles umiddelbart, fordi hvis det er forsinkelse, går patienten i fare for alvorlige konsekvenser.

I nødstilfeller må omsorg være umiddelbar, og det bør samle et sett med tiltak for å gjenopprette pasientens helse i det rette øyeblikk og unngå risikoen for død. En nødprosedyre er mer umiddelbar enn en nødsituasjon.