evaluering

Hva det er Vurdering:

Vurdering er det feminine navneordet som betyr handling for evaluering, eller refererer til effekten som evaluering. Det kan være synonymt med estimering eller takknemlighet .

En vurdering kan være estimatet av verdien av noe eller noe arbeid. På eiendomsmarkedet, for eksempel, er en vurdering foretatt av en taksator og består av den kommersielle verdien av en eiendom.

Bedriftsvurdering er en regnskapsmessig aktivitet som består i å vurdere en virksomhets eller institusjons økonomiske situasjon. Likevel i sammenheng med en organisasjon eller institusjon er ytelsesvurdering en forståelse av en arbeiders oppførsel i et selskap. Prestasjonsevalueringen utføres under hensyntagen til forventningene fastsatt av selskapets ledere og de faktiske resultatene som oppnås av den ansatte.

Skoleevaluering

I sammenheng med pedagogikk er skolevalueringen en systematisk prosess for innspilling og evaluering av resultatene oppnådd i forhold til tidligere oppnådde læringsmål.

Evalueringen av læring er hyppigere når det gjelder studenter, og gjøres gjennom skriftlige tester, muntlige tester, deltakelse i klasser etc. Flere forfattere har vurdert evalueringsmetoden gjennom subjektive og kunstige tester og tester, som ikke alltid kan vurdere hva studentens evne og det han virkelig vet. Av denne grunn bruker mange skoler det kontinuerlige vurderingssystemet, der læringssekvensene overvåkes effektivt, slik at studenten kan observere evolusjonen og kontrollere deres læring.

Evaluering kan også gjøres i forhold til lærere, skoler eller utdanningsprogrammet.