trist

Hva er Sad?

Trist er en engelsk adjektiv som betyr trist på portugisisk. Det kan også være et akronym som står for Statens sekretariat for administrasjon .

Ordet trist tjener til å beskrive en følelse av tristhet og brukes i noen kjente uttrykk, for eksempel veldig trist og så trist (betyr "veldig trist") og trist, men sant, som betyr "trist, men sant". Eks: Det er trist, men sant at mange barn ikke har mat. "Det er trist, men det er sant at mange barn ikke har mat.

SAD (statssekretær for administrasjon)

Innenfor administrasjonen refererer SAD til Statssekretariatet, et organ som forvalter statens sentrale administrasjon, som bekrefter at målene fastsatt av den offentlige forvaltning for staten er nådd. Som statsforvaltningsavdelingen representerer, har SAD også som en av sine funksjoner for å skape strategier for utvikling av menneskelige ressurser. En av tjenestene som presenteres av SAD er Performance Evaluation System (SAD), hvor serverens arbeid vurderes. Denne tjenesten tillater å utvikle staten som en organisasjon, gjennom en forbedring av offentlig forvaltning.

EAGS - SAD er akronymet som står for "Tilpasning til sertifisering i administrasjon", består av en opptaksprøve for inkludering i tilpasningsfasen til rangen av sertifiseringen av luftfart. Denne internship er gitt under militærbrettsystem ved Skole for luftfartsspesialister (EEAR) og varer ca 21 uker.