faktisk

Hva egentlig er:

Faktisk er et adverb på engelsk, som faktisk betyr faktisk .

Ordet kan faktisk ha flere funksjoner i en setning, og kan brukes til å understreke, for å uttrykke enighet eller opptak, for å bekrefte eller fremheve et tidligere uttrykk. På samme måte kan det brukes til å koble to eller flere setninger, som faktisk betyr, etc. I tillegg kan dette ordet også brukes til forhør, for å bekrefte noe. Eks: Fikk du faktisk hjem etter skolen? "Gikk du egentlig hjem snart etter skolen?"

Når det brukes som interjection, uttrykker ordet virkelig overraskelse, ironi eller vantro . Eks: Faktisk! Jeg trodde aldri det kunne skje! - Virkelig! Jeg trodde aldri det kunne skje!