far

Hva er far:

Fader er et ord med opprinnelse i den latinske pater, og representerer paternalfigur av en familie, eller en persons forelder .

Begrepet far er ganske bredt, og er ikke begrenset til en person som er den biologiske far til noen. En adoptivfar eller en fosterforelder, selv om han ikke reiste sin sønn, er fortsatt en far.

I samfunnet har en forelder funksjonen til å elske og utdanne et barn, og svare på deres mest grunnleggende behov, slik at deres sunne utvikling oppstår når det gjelder fysiske, følelsesmessige, psykologiske og åndelige aspekter.

Når ordet far er brukt med et stort brev, refererer det vanligvis til Gud, og noen uttrykk som brukes til å beskrive Gud er: Evig Fader, Himmelsk Fader, Kjærlighetens Far etc.

Vår far

Herrens bønn er en berømt bønn fra Jesus, funnet i Matteus 6: 9-13. Som en viktig bønn i forbindelse med kristendommen er Herrens bønn en bønnemodell brukt av Jesus for å lære hvordan folk skal vende seg til Gud.

Farsdag

I Brasil feires fars dag på den andre søndag i august, en dato som feirer fars eksistens. På den dagen, betaler barn hyllest til foreldrene sine gjennom meldinger, dikt og gaver.