Slipp

Hva er Release:

Frigivelsen er et engelsk ord som ved bruk som et substantiv betyr utgivelse eller utgivelse . Det kan også være forkortet form for å referere til en pressemelding, et kommunikasjonsinstrument.

Selv om det kan bety en fysisk utgivelse, brukes det meste av tiden til å starte et bestemt produkt . I sammenheng med musikk, når en kunstner skriver en CD eller DVD, velger han en dag for å frigjøre sitt arbeid.

På teknologi- og videospillområdet er det vanlig å finne uttrykk for utgivelsesdato, som betyr " utgivelsesdato ". En utgivelsesdato er datoen hvor spillet, programvaren eller et annet produkt (for eksempel en mobiltelefon, for eksempel) er tilgjengelig for kjøp.

Pressemelding

En pressemelding, eller pressemelding, er et verktøy som brukes i pressevirksomheten.

En pressemelding skrives vanligvis av en kommunikasjonsprofessor, for eksempel en PR. Den består av en tekst som har til formål å fremme noen karakteristikk eller begivenhet til en organisasjon eller et selskap, for eksempel en innvielse, forfremmelse, gevinst vunnet, formidling av et nytt produkt, etc.

Teksten må skrives og oppfylle noen normer, med det formål å se publikasjonen i noen form for kommunikasjon. På den måten øker synligheten til det aktuelle selskapet. Når journalisten leser pressemeldingen, må han avgjøre om det egentlig er nyheter eller ikke.