respektløs

Hva er irreverent:

Irreverent er et adjektiv av to sjangere av det portugisiske språket, som tjener til å kvalifisere noen som virker irreverent, det vil si, viser mangel på respekt .

Når det gjelder etymologi, kommer ordet irreversent fra latin. Antoniem av irreverent er ærbødig, og dette begrepene kommer fra det latinske verb vereri, som betyr "å være redd for å respektere". Så noen irreverent er noen som ikke har frykt eller respekt for noen eller noe.

Noen synonymer for ordet irreverent er: unloving, unkind, uncivil og disrespectful.

I de fleste tilfeller brukes ordet irreverent på en nedsettende måte. Imidlertid kan det i mange tilfeller være et kompliment som beskriver noen som lever livet deres og søker lykken uten hensyn til seder og tradisjoner etablert av samfunnet. Irreverence er en egenskap for mange unge som regnes som opprørere fordi de ikke samsvarer og ikke aksepterer ting bare fordi flertallet aksepterer.

En irreverent person kan også klassifiseres som en uhemmet og velfungerende person som har en irriterende sans for humor.