UNDP

Hva er UNDP:

UNDP ( FNs utviklingsprogram ) er akroniet for et FNs globale utviklingsnettverk som har som mål å utvikle seg på ulike områder gjennom ulike prosjekter.

UNDP gir teknisk støtte til sine partnere gjennom ulike metoder, som gir kompetanse og rådgivning i et bredt internasjonalt teknisk samarbeidsnettverk.

UNDP har til hensikt å bidra til menneskelig utvikling, bekjempe fattigdom og prioritere de viktigste områdene i landet som skal utvikles. Et av hovedfokusene for UNDP i Brasil er å kunne dynamisere gjennom dynamiske tjenester, tilpasse dem til landets behov.

All utvikling, fra prosjekter, utføres i fellesskap med regjeringen, finansinstitusjoner, privat sektor og sivilsamfunn.

UNDP og HDI

UNDP er relatert til HDI da den tar sikte på å forandre seg bedre og knytter landene til kunnskap, erfaring og ressurser slik at folk kan bygge et bedre liv. UNDP er implementert i 177 land, som arbeider med utviklingsland, slik at de kan nå løsninger på globale og nasjonale utfordringer.