engstelig

Hva er engstelig:

Angst betyr rastløs, utålmodig, engstelig, engstelig, bekymret og bekymret.

Angst er et adjektiv, som kvalifiserer den enkelte som har angst, som presenterer usikkerhet, som er med konstant bekymring. Eks: Advokaten er ivrig etter å forsinke dommen av klientens sak.

Angst er en forstyrrelse av sinnet, forårsaket av summen av tvil og usikkerhet, som fører til at individet blir engstelig.

Noen angstfulle synonymer er: bekymret, bekymret, redd, nervøs, agonisert, etc.

Det er tvil om form av skrift av ordet, mellom engstelig og engstelig. Den riktige formen er engstelig og engstelig, er feil, fordi det er et ord som ikke er en del av det portugisiske språket.

Å være engstelig er en karakteristisk for personen som er engstelig, hvem er bekymret, i møte med uoppfylte fakta eller i møte med uløste indecisions.

Den engstelige personen er en som viser angst, som har agitert og usikker følelsesmessig atferd angående aktivitetene og forpliktelsene i det personlige livet.

Angst kan defineres som en psykisk tilstand av angst, spenning og frykt, i møte med ubehagelige situasjoner som kan skje. Det er preget av et nervøst individ og bekymret for uferdige forpliktelser.

Angst er den enkelte som presenterer store bekymringer, blir en angst og usikker person.