samling

Hva er Acervo:

Samling betyr stor mengde noe, overflod. Det er et ord avledet fra det latinske begrepet acervus (samling).

Vanligvis brukes ordet til å referere til en samling av verk eller varer som er en del av en eiendom, enten privat eller offentlig. Denne arven kan være kunstnerisk, bibliografisk, vitenskapelig, dokumentarisk, genetisk, ikonografisk, historisk, etc.

En samling kan tilhøre et bestemt individ, en institusjon eller en nasjon.

Kulturens kulturarv er de kulturelle og kunstneriske manifestasjonene, sammensatt av tradisjoner, skikker og vaner som går mellom generasjoner. Generelt er den kulturelle og historiske samlingen organisert i et museum, en institusjon som har kompetanse som undersøker, samler, bevarer og utstiller verk.

Den bibliografiske samlingen består av bøker og andre dokumenter som er lagret i et bibliotek. En dokumentarisk samling samler alle dokumentene som refererer til et bestemt problem. En bys offentlige arkiv gir for eksempel alle historiske dokumenter knyttet til den aktuelle byen.

Digital samling er en samling verk tilgjengelig på Internett for konsultasjon.

I juridisk sammenheng er eiendeler alle eiendeler som utgjør en arv, egenkapital.