TJLP

Hva er TJLP:

TJLP står for langsiktig rentesats, en økonomisk indekser etablert ved foreløpig tiltak nr. 684, datert 31. oktober 1994, publisert i forbundsregerings offisielle tidsskrift den 3. november 1994 og endret ved lov 10183/2001.

TJLP ble opprettet for å stimulere og regulere langsiktige investeringer i infrastruktur (vannkraftverk, havner, flyplasser, telekommunikasjonssystemer, jernbaner, veier, vanndistribusjonsnett og kloakkbehandling etc.) og i forbrukssektoren.

Den langsiktige finansieringen fra National Bank for økonomisk og sosial utvikling (BNDES) er også regulert av TJLP.

TJLP-beregningen er basert på følgende parametere:

  • Inflasjonsmål: IPCA - Bredt forbrukerprisindeks er standardindeksen;
  • Risikopremie: jo større er sannsynligheten for tap av investering av en offentlig sikkerhet i forhold til en annen investering betraktet som forsikring, desto større risikopremie.

Kroppen som er ansvarlig for kvartalsvis fiksering av TJLPs prosentvis rente er National Monetary Council (CMN). Opplysning er ansvaret for sentralbanken i Brasil.