CGC

Hva er CGC:

CGC står for Taxpayer General Register . CGC var et obligatorisk register opprettet av Finansdepartementet (CGC / MF) i 1964 for å identifisere alle private juridiske enheter som opererer i landet, samt selskaper som hadde bosted i utlandet, og hadde kapitalinvestert i landet.

Juridisk enhet er enhver enhet, forening eller institusjon med juridisk ansvar og autorisasjon til å drive virksomhet.

Hver juridisk enhet hadde et kort hvor et nummer ble tildelt som identifiserte det nasjonalt. Dette kortet inneholdt også annen informasjon, for eksempel typen og klassifiseringen av juridisk enhet, dens beliggenhet og om den hadde flere enn en etablering.

I juli 1999 ble CGC erstattet av CNPJ (National Registry of Legal Entity). Akronymet endret seg, men tallet forblir det samme.

Formålet med endringen av CGC til CNPJ var å forene registreringsprosedyrene til selskaper som tidligere ble gjort separat i stater, kommuner, føderale distrikt og union, og dermed lette forskningen og kontrollen av skatteadministrasjonen på disse regjeringens sfærer.