CPU

Hva er CPU:

CPU er det engelske akronymet for Central Processing Unit, som på portugisisk betyr "Central Processing Unit". Også kjent som en prosessor, svarer CPU til hjernen til datamaskinen, der de fleste beregningene er ferdige.

Det er det viktigste elementet i elektronisk utstyr. Det er ansvarlig for behandling av alle typer data og for å presentere resultatet av behandlingen.

I første omgang var CPUen sammensatt av flere separate komponenter, men utviklet seg til en enkelt integrert krets som ble kalt mikroprosessor.

Mikroprosessoren er en programmerbar datainngangs- og utgangsenhet som behandler innkommende digitale data, og ved å knytte instruksjonene som er lagret i minnet, utdataer de resulterende behandlingsdataene.

En CPU består av følgende komponenter:

  • Logisk og aritmetisk enhet (ULA): utfører aritmetiske og logiske operasjoner
  • Kontrollenhet (UC): Ekstra instruksjoner fra minnet og dekoder og utfører dem, og ber om ALU når det er nødvendig
  • Register og Cache Memory: lagrer data for behandling

Hastigheten til informasjonsbehandling på en datamaskin er direkte relatert til prosessorhastighet. Jo raskere prosessoren, desto raskere blir behandlingshastigheten.

Intel og AMD er verdens ledende produsenter av prosessorer.