Azienda

Hva er Azienda:

Azienda er et ord av italiensk opprinnelse som betyr selskap . Begrepet brukes når man studerer historien til regnskap og definerer hovedformålet med dette er selskapets egenkapital.

I regnskapet er settet av eiendeler, rettigheter og forpliktelser som utgjør selskapene (aziendas) definert som eiendeler.

Aziendas er administrative økonomiske enheter. I henhold til formålet med hver enkelt kan bli klassifisert på tre måter:

- Aziendas for økonomiske formål: de er de som har til hensikt å skaffe profitt, der alle industrielle, kommersielle, landbruks- eller tjenestesamfunn er inkludert.

- Aziendas for sosioøkonomiske formål: de som fordeler sine medlemmer med de oppnådde resultatene, for eksempel pensjonsforeninger og andre institutter for ytelser.

- Aziendas for sosiale formål: de er de som ikke er for profitt, for eksempel de veldedige foreningene.

Det kan sies at azienda er selskapet som helhet, og omfatter eiendelene og en person som er ansvarlig for å administrere denne egenkapitalen.