axiological

Hva er aksiologisk:

Aksiologisk er noe som refererer til et verdiskoncept, eller som utgjør en aksiologi, det vil si verdiene som hersker i et gitt samfunn.

Det aksiologiske aspektet eller den aksiologiske dimensjonen til et bestemt emne innebærer tanken på å velge mennesket for moralske, etiske, estetiske og åndelige verdier.

Aksiologi er den filosofiske teorien som er ansvarlig for å undersøke disse verdiene, spesielt med fokus på moralske verdier. Etymologisk betyr ordet "aksiologi" "verdisk teori", som dannes fra de greske uttrykkene " axios " (verdi) + " logoer " (studie, teori).

I denne sammenhengen er verdi, eller hva som er verdsatt av mennesker, et individuelt, subjektivt valg og produkt av kulturen der personen er satt inn.

Ifølge den tyske filosofen Max Scheler adlyder moralske verdier et hierarki, med de positive verdiene som følger av det som er godt, så hva er edelt, så det er vakkert og så videre.

Etikk og estetikk er iboende knyttet til verdiene utviklet av mennesket. Etikk er en filosofisk filosofi som undersøker moralske prinsipper (godt / dårlig, rett / galt osv.) I individuell og sosial oppførsel. Estetikk studier begreper knyttet til skjønnhet og harmoni av ting.