foreldelse

Hva er Obsolescence:

Forældelse betyr prosessen eller tilstanden til hva som blir foreldet, utdatert eller mister nytten .

I økonomi karakteriseres forældelse av en reduksjon i bruksperioden for en gitt god som følge av fremveksten av en mer moderne modell eller teknologisk utvikling.

Forældelse er for eksempel knyttet til det teknologiske markedet, da nytt utstyr ser mer attraktivt, raskere, mer økonomisk, mer praktisk eller mer moderne ut.

Forældelse kan forekomme på tre måter: programmert, oppfinnsom eller funksjonell.

Planlagt (eller planlagt) forældelse

Planlagt forældelse skjer når det skjer bevisst handling fra produksjonsfirmaet som tvinger kunden til å skaffe seg en ny modell av det gode. Dette er tilfelle med husholdningsapparater eller elektronisk utstyr.

Perceptuell forældelse

Perceptuell forverring oppstår når produsenten slipper en mer attraktiv ny versjon av produktet og forbrukeren er indusert til å kjøpe den nye versjonen selv om den gamle modellen forblir i drift.

Funksjonell (eller teknisk) forverring

Funksjonell forældelse oppstår når et produkt eller en tjeneste mister sin brukervennlighet fordi en mer praktisk er blitt utviklet for å erstatte den; når det ikke er fornuftig å fortsette produksjonen på grunn av en stor utvikling i de andre produktene; når det blir dyrere å reparere den gamle enn å få en ny.