ørn

Hva er Eagle:

Betydningen av ørnen er ofte forbundet med mot og styrke . Det kalles "himmelens dronning" eller "dronning av fugler" for sin suverenitet, skjønnhet og storhet.

I gresk mytologi er ørn symbolet på Zeus, den mest magtfulle av gudene. I keltisk kultur er det symbol på gjenfødelse og fornyelse. Til de gamle egypterne var det symbolet på evig liv.

Øyen symboliserer adel, majestet, frihet, smidighet og andre dyder. Figuren hans brukes i tatoveringer, våpenskjold, logoer, fotballlag, etc. å representere lederskap og fremheve den seirende ånden.

En person med talent, innsikt, intelligens og med utmerket forretningssyn er kalt en ørn. "Eagle-visjonen" er et uttrykk som brukes i forretningsstrategier for å definere hvem som kan nå toppen: folk med evnen til å se utover det åpenbare og med faste holdninger til å handle i møte med noe hinder.

Budskapene om motivasjon, selvtillit og økt selvtillit blir ofte formidlet gjennom analogier med fuglens suveren oppførsel og fornyelseskapasitet.

Ørnen representerer Guds nærhet, betraktes som guddommelig budbringer. Den representerer åndelig beskyttelse og i kristendommen representerer den Guds kraft.

Det er mange arter av ørner, men alle ser ut til deres store størrelse, opptil en meter lang, bred fjerdedel, buet nebb og store øyne. De har en ekstraordinær visuell kapasitet, åtte ganger mer nøyaktig enn menneskesynet. De ser sitt bytte veldig høyt og spiser på små pattedyr, reptiler eller fisk.