junior

Hva er Junior:

Junior betyr den yngste av to personer eller kategorier. Det er veldig vanlig å bruke navnet "Junior" for å indikere at en bestemt person er den yngste, den yngste i familien. Den brukes vanligvis i barnets navn når den har samme navn som foreldrene. Eks: John Paul Júnio, selv om dette ikke er den yngste av familien.

Junior er senior antonym. I sportsspill har yngre lag eller lag yngre konkurrenter enn "seniorer".

I det faglige miljøet er junior den personen som begynner å utføre en stilling eller funksjon i et selskap, med liten eller ingen erfaring i den funksjonen eller området.

Tvert imot betyr en senior profesjonell at individet har stor erfaring på ett område. Adjektivet refererer til de tekniske ferdighetene og tiden som en bestemt funksjon i arbeidsmarkedet har, og det er ikke noe forhold til alder.

Kategoriene bestemt av enkelte selskaper, i enkelte områder, å klassifisere de ansatte kan være: Trainee, Junior, Full, Senior, Master og Spesialist.

Kategoriene angir hvor lenge fagpersonen har jobbet på arbeidsmarkedet, i henhold til følgende rekkefølge:

  • Junior: to år i markedet;
  • Full: to til fire år;
  • Senior: fire til seks år;
  • Master: fra seks til åtte år;
  • Ekspert: i over 8 år.