rykter

Hva er Oitiva:

Oitive er et feminint substantiv som betyr å høre, høre . Det adverbielle uttrykket "of oitive", det vil si "av farge", "å høre å si", uten å finne ut noe. Av oitiva er det som ble hørt, hvis det gjentas flere ganger, og bare og ingenting ble bekreftet for å være sikker på om det er sant . "Å høre" er det samme som å høre, det betyr å høre på å si.

I lovområdet er hørsel høringen av et vitne eller de som er involvert i prosessen blir dømt.

I et rettssak er uttrykket for hans erklæring en uformell, utenretslig handling hvor den tiltalte blir hørt, uten tilstedeværelse av en advokat som kan instruere i svarene som blir gitt til myndighetene. Det er ingen kompromiss med informasjon som kan brukes som bevis mot den anklagede.

Et eksempel på hørelsens betydning kan iagttas i barnas og ungdomsstatutten, i seksjon V - Fastsettelse av en lov om ungdomssammenheng - i artikkel 179 - "Ungdommen, representant for statsadvokaten ble presentert samme dag og Rapporten om beslagleggelsesbekreftelse, politirapport eller politirapport, behørig underskrevet av advokatnotat og med opplysninger om ungdommens antecedenter, skal foregå umiddelbart og uformelt til hørselen og om mulig av foreldrene eller foresatte, offer og vitner ".