Ethos

Hva Ethos er:

Etos er et ord med gresk opprinnelse, som betyr " moralsk karakter ". Det brukes til å beskrive settet av vaner eller overbevisninger som definerer et samfunn eller en nasjon.

I sammenheng med sosiologi og antropologi er etos de toll- og atferdsegenskaper som skiller et folk. For eksempel, etos av indianerne.

Det kan også brukes til å referere til musikkens innflytelse på følelser av lyttere, deres oppførsel og til og med deres oppførsel. Etos uttrykker også sett av karakteristiske verdier av en kulturbevegelse eller et kunstverk.

Ethos kan videre betegne moralske, sosiale og affektive egenskaper som definerer oppførsel av en bestemt person eller kultur. Ethos refererer til den motiverende ånd av ideer og skikker.

I retorikk er etos en av overføringsmodusene eller komponentene i et argument, preget av Aristoteles. Etos er moralsk komponent, taleren eller autoriteten til høyttaleren for å påvirke publikum. De andre komponentene er logoer (bruk av resonnement, grunn) og patos (bruk av følelser).