Kalenderår

Hva er kalenderår:

Kalenderår er 12-månedersperioden som tilsvarer 365 dager i året, regnet fra 1. januar til 31. desember.

Det brasilianske kalenderåret ble definert i lov nr. 810, datert 6. september 1949, sitert av presidenten av republikken Eurico Gaspar Dutra.

Kalenderen er endret hvert fjerde år og legger til en ekstra dag i februar måned, som nå er 29 dager, med sikte på å holde årskalenderen justert med bevegelsen av jordens oversettelse. kalenderår til 366 dager, og kalles et skuddår.

I Brasil tilsvarer «kalenderåret» perioden for finansåret, det vil si når finansielle operasjoner utføres for å forberede budsjetter og betalinger av offentlige foretak.

Forretningsår

I regnskapsmessig og finansiell matematikk, for å forenkle beregninger med datoer, regnes hver måned av året med 30 dager, og året er avtalt å ha 360 dager, kalt et forretningsår.