Tematisk akse

Hva er tematisk akse:

Tematisk akse er et sett med temaer som styrer planleggingen av et bestemt arbeid, som fungerer som en støtte eller veileder . Definisjon av tematiske akse betyr å begrense innholdet som dekkes av hovedfaget, og gir ikke plass til utgraderingen, det vil si for å gå til andre sekundære temaer.

Den figurative betydningen av begrepet "akse" er "hovedide". I dette tilfellet er essensen av emnet som skal behandles. Gjennom den tematiske aksen defineres parametrene som skal følges ved strukturering av et forskningstema.

For eksempel, i grunnskolen, kan lærerne forberede sine klasser basert på tematiske akser tidligere definert gjennom Nasjonal Curriculum Parameters (NCP) gitt av utdanningsdepartementet. Eksempler på temaer er: Miljø, Helse, Seksualitet, Etikk, Kulturell Pluralitet etc.