Ultima-forhold

Hva er Ultima-forholdet:

Ultima-forhold betyr " siste grunn " eller " siste utvei ". Det er et uttrykk som kommer fra latin og brukes ofte i lov.

Det sies at straffelov er ultima-forholdet, det vil si at det er siste utvei eller siste instrument som skal brukes av staten i situasjoner med straff for straffbar adferd, bare å gripe ut når det ikke er mulig å anvende en annen type rett, for eksempel sivile, arbeidskraft, administrative, etc.

Respekten for menneskelig verdighet som er fastsatt i den brasilianske grunnloven innebærer bruken av straffelov under siste omstendighet og aldri til fordel for staten som, hvis den blir brukt, vil bli et undertrykkelsesinstrument.

Uttrykket vises også i " ultima ratio regum " hvis betydning er "siste årsak til kongene". Den ble brukt under omstendigheter av fiendens angrep der bare våpnene ville bli brukt i sistnevnte tilfelle. Det vil si bare hvis samtalene i et forsøk på å overtale fienden til å stoppe angrepene ikke var effektive.