Politisk handling

Hva er politisk lov:

Politisk handling betyr en offentlig handling, og praktiseres av politiske agenter i utøvelsen av utøvende, lovgivende og rettslige funksjoner, i henhold til kompetansen etablert i den brasilianske grunnloven. Det er direkte knyttet til friheten til å planlegge og lede offentlige aktiviteter, ikke som en handling begrenset til en makt eller et organ. Dette er hovedforskjellen mellom en politisk handling og en administrativ handling.

De administrative handlingene bestemmes av forvaltningen og er underlagt offentlig rett. De er juridiske handlinger, og som sådan er ment å utgjøre, anskaffe, modifisere, beskytte, suspendere eller annullere rettigheter.

I følge prinsippet om magtseparasjon kan ikke politiske handlinger kontrolleres av domstolene. Imidlertid er det i noen situasjoner som en lovbrudd på individuelle eller kollektive rettigheter, eller til og med unconstitutionality, mulighet for domstolskontroll.