Siklag

Hva er Ziclague:

Ziklag er et ord på hebraisk, det er navnet på en gammel by i Israel . Ziklag var en by som tilhørte Judas stamme, det nåværende Israel, men det ble satt til Simeons stamme. Ziklag ble dominert av israelittene på den tiden og var under filistrenes kontroll.

Ziclague er en by nevnt i Bibelen utallige ganger, fordi det hadde stor betydning, i flere passasjer. Ziklag ble gitt til David under kong Sauls rømning, før David ble konge i Israel. På det filistiske territoriet levde David omkring et år og fire måneder, og i den tiden angrep Gesurittene, Gersittene og Amalekittene.

Bibelen rapporterer det en dag mens David og hans hær var ute og kjemper, Amalekittene brant ned og sparket byen Ziklag, også kidnapping kvinner, barn og eldre. Da David og hans soldater kom tilbake til Ziklag og så hva som hadde skjedd, gråt de høyt.

Medisinsk Ziclague

Ziclague er også en type medisin, spesielt et stoff som kan brukes i dermatologiske behandlinger. Det er også en olje som kan brukes i estetikken, men har som hovedfokus behandling av personer som lider av spasticitet eller som trenger å gjenopprette mobiliteten i huden etter en operasjon.