osmose

Hva er Osmose:

Osmose er prosessen med å flytte vann mellom ulike typer konsentrasjoner av stoffer som kan være dissovilds.

Osmose innebærer fysikk og kjemi og er avgjørende for cellers overlevelse, og omfatter også biologiens disiplin.

I prosessen med osmose oppstår passasjen av løsningsmidlet (vann) fra et mindre konsentrert medium (hypotonisk) til et mer konsentrert (hypertonisk) medium. Denne prosessen krever ingen energi, og er derfor kjent som en passiv transportprosess . Prosessen som krever energi kalles aktiv transport.

Under osmosen har løsningsmidlet en tendens til å krysse den semipermeable membranen mot løsningen med mindre konsentrasjon, slik at løsningsmidlet øker og den andre avtar. Denne effekten fortsetter til det hydrostatiske trykket balanserer denne trenden. Osmose-effekten brukes i mange anvendelser og er en av årsakene til utvekslingsprosessene i dyre- og plantecelletæring.

Osmose brukes også i samarbeid, hovedsakelig når det gjelder studier og hvordan man skal tilegne seg kunnskap. Studentene, når de ikke kjenner et emne, sier at de ønsker å lære av osmose, det vil si uten å bruke mye energi eller studere.

Omvendt eller omvendt osmose

Omvendt eller omvendt osmose er omvendt prosess, hvor stoffet separeres ved en prosess gjennom ugjennomtrengelige membraner, som ikke tillater vann å passere, i motsetning til normal osmose-strømning.

Osmose og diffusjon

Osmose og diffusjon er to typer passiv transport, som skjer mellom to løsninger og hvis formål er å matche konsentrasjonene av disse løsningene.

Spredningen er transport av løsemiddel, gjennom membraner, fra det mest konsentrerte til det minst konsentrerte mediet. Osmose består av passasjen av løsningsmidlet fra mediumet med høyere konsentrasjon til mediumet med lavere konsentrasjon.

Osmotisk trykk

Det osmotiske trykket er et eksternt trykk som utøves på løsningen med høyere konsentrasjon av oppløsninger, og forhindrer fortynningen. Mer enkelt, osmotisk trykk er en kraft som brukes for å hindre osmose prosessen.