autonomi

Hva er autonomi:

Autonomi er et begrep av gresk opprinnelse hvis betydning er knyttet til uavhengighet, frihet eller selvforsyning .

Antonym av autonomi er heteronomi, et ord som angir avhengighet, underkastelse eller underordnethet.

I statsvitenskap forutsetter selvstyre til en regjering eller en region utarbeidelsen av egne lover og regler uten at en stat har forstyrret i beslutningsprosessen.

I filosofi er autonomi et konsept som bestemmer individets frihet til å styre sitt liv fritt, og rationelt utøve sine egne valg. I dette tilfellet indikerer autonomi en realitet som styres av en egen lov, som, selv om den er forskjellig fra de andre, ikke er uforenlig med dem.

Under utdanning avslører studentets autonomi evne til å organisere sine studier alene, uten total avhengighet av læreren, effektivt å styre sin tid for engasjement i å lære og velge effektivt de tilgjengelige kildene til informasjon. Når det gjelder e-læring eller fjernundervisning, er det ment at studenten bruker begrepet autonomi i utdanning.

Uttrykket autonomi gjelder også tid for drift av et apparat uten å benytte den eksterne strømkilden. I batteridrevne elektroniske enheter betyr autonomi varigheten i timer som apparatet vil fungere uten oppladning. Batteriet til en mobiltelefon eller en bærbar datamaskin kan for eksempel ha mer eller mindre autonomi, avhengig av typen bruk som er gitt til enheten.

Autonomi til et kjøretøy er avstanden i kilometer som den kan reise med full tank av drivstoff til det trenger å tankes.

Lær mer om:

  • heteronomy
  • frihet
  • Selvstendig næringsdrivende