entreprenørskap

Hva er entreprenørskap:

Entreprenørskap betyr bedrift, løse et problem eller komplisert situasjon. Det er et begrep som er mye brukt i virksomheten og ofte knyttet til etableringen av nye selskaper eller produkter .

Å påta seg er også å legge til verdi, å vite hvordan man identifiserer muligheter og forvandle dem til en lønnsom virksomhet .

Begrepet entreprenørskap ble først brukt av økonomen Joseph Schumpeter i 1950.

Entreprenørskap er viktig i samfunn, fordi det er gjennom det at bedrifter søker innovasjon, de er opptatt av å forvandle kunnskap til nye produkter. Det er også høyere nivå kurs med vekt på entreprenørskap, å trene kvalifiserte personer til å innovere og endre organisasjoner, og dermed endre det økonomiske scenariet.

Bedriftens entreprenørskap betyr å bruke holdningen til entreprenør i bedriftssfæren, det vil si et selskap. Nærværet av entreprenører i et selskap øker veksten.

Egenskaper for en gründer

En gründer er et individ som ikke forventer at ting skal skje, men er en proaktiv person, det vil si at ting skjer. En gründer er svært motivert, har gode ideer og vet hvordan å implementere dem for å nå sine mål. En gründer er noen som ikke er redd for å starte prosjekter på en dristig måte. Av denne grunn er det ganske vanlig for en gründer å overta retningen til et selskap.

Noen som forplikter seg på deres potensial, har lederskap og kan enkelt jobbe som et lag. I tillegg vet entreprenøren at fiasko bare er en mulighet til å lære og bli bedre, og ikke bli skuffet av det.

Sosialt entreprenørskap

Sosialt entreprenørskap er uttrykket som utpeker et sett med gyldige holdninger som har en positiv innvirkning på samfunnet.

Sosialt entreprenørskap skiller seg fra "klassisk" entreprenørskap fordi det tar sikte på å tenke på løsninger som forbedrer samfunnet i stedet for løsninger som resulterer i entreprenørfortjeneste.

Entreprenørskap og innovasjon

Entreprenørskap er sterkt knyttet til innovasjon, fordi det kan bety å skape rikdom gjennom nye produkter, nye produksjonsmetoder, nye markeder, nye organisasjonsformer etc. Entreprenøren er ansvarlig for entreprenørskap, for å skape profitt for organisasjonen, og verdi for kunden.