nøysomhet

Hva er Austerity:

Austerity betyr noe som er stramt, alvorlig, grov . Austerity er en alvorlighet av skikker, av livet, kan også være en slags penance, rigor og disiplin.

På økonomiområdet betyr stramhet å ha strengere kontroll over utgifter, det er en del av en plan eller en politikk når et land har et høyt underskudd og ikke lenger kan opprettholde seg selv. Stramningsplanen skjer gjennom kutting av utgifter og / eller overflødige utgifter.

Austerity politikk er et krav fra Det internasjonale pengefondet (IMF), når et land som har gjeld med fondet, har til hensikt å refinansiere dem. Institusjonen krever reduksjon av offentlige utgifter, slik at de kan betale sine gjeld. Denne økonomiske politikken er streng og restriktiv, da den begrenser privat og offentlig forbruk.

Forskjellige planer har allerede blitt brukt av flere land, særlig med krisen i Europa, land som Hellas, Italia og Portugal, som har inngått strammeprogrammet for å kontrollere utgifter.

Stramningen kan også være en karakteristisk for en person, og i dette tilfellet beskriver en person som er streng, hard, alvorlig og ufleksibel. Eks: Han hadde en svært komplisert barndom, fordi faren hans var en streng person.