erratum

Hva er Erratum:

Errata er rettelser i skriftlige materialer som bøker, manualer eller vitenskapelige verk. Det er et latinsk ord.

Inkluderingen av errata i et bestemt arbeid er nødvendig når forfatteren av arbeidet offisielt innrømmer at det var en feil, og det ble ikke endret under korreksjoner.

Errata er ganske vanlig, og skrives vanligvis på de siste sidene eller på et eget ark av arbeidet som inneholder feilen. Errata skjer når forfatteren av boken ikke så feilen i tide, og måtte publisere da erratumet, det vil si at skjemaet som burde vært skrevet.

Errata kan være til stede i anbud, for eksempel i monografier, avhandlinger etc.

For å publisere et erratum, må forfatteren følge standarden fastsatt av ABNT (Brasilian Association of Technical Norms).