Å måle

Hva er Benchmarking:

Benchmarking betyr måling, kontroll, kontrollmålinger eller vekter basert på offisiell standardisering. Det er synonymt med kalibrering eller tuning. Å måle er å bestemme graden av et måleinstrument. For eksempel, ved å sjekke hydrometeret, som måler mengden vann som er brukt i en bolig, betyr det å sette instrumentet til riktig måling av verdiene.

Blodtrykksovervåking er å måle verdiene for systolisk (høy) og diastolisk (lav) for å se om blodtrykksnivåene tilsvarer de normale parametrene, eller hvis det foreligger en diagnose av hypertensjon.

I figurativ forstand er å måle kunnskapen og måle kandidatens kompetanse gjennom en undersøkelse eller prøve. For eksempel er ENEM National High School Examination, hvis mål er å avgjøre om deltaker, som nådde den endelige fasen av videregående skole, har mestre av innholdet som studeres og andre grunnleggende grunnleggende kunnskaper.

Bench x Perceive

Likheten mellom stavemåten av de to begrepene forårsaker litt forvirring i bruken. Auferir betyr å tjene penger, for å få økonomiske fordeler. For eksempel, "i år gjorde selskapet en fortjeneste mye høyere enn i fjor."