ringer

Hva er Vocation:

Vocation er et begrep som kommer fra det latinske verbet "vokare" som betyr "å ringe". Det er en tilbøyelighet, en tendens eller evne som fører individet til å forfølge en bestemt karriere eller yrke.

Vocation er en kompetanse som oppfordrer folk til å praktisere aktiviteter som er knyttet til deres ønsker om å følge visse veier.

Ved forlengelse er kall et talent, en naturlig evne, en forkjærlighet, en bestemt evne til å utføre noe som vil gi deg glede.

Religiøst kall

Religiøst kall er et kall av Gud for religiøs praksis, det er å prise og tjene Gud og nabo. Å ha et religiøst kall er å være villig til å bli skilt fra ting som er av verden, og det er ikke gledelig for Gud.

Religiøse er kristne som vil dedikere sine liv til Gud og brødre, og å finne i Gud deres sikkerhet, glede og personlig oppfyllelse.

Det religiøse kallet kan følges av menn og kvinner som, etter å føle Guds kall, forlater alt og plasserer seg helt til tjeneste for de mest trengende brødrene. Disse kvinnene søker menighetene som mest identifiserer og forbereder seg på å være søstre eller nonner.

Profesjonell Vocation

Profesjonelt yrke er dannet av et sett av naturlige evner, samt spesifikke interesser til individet som leder ham i valg av yrke. Yrkesmessig testing er et verktøy som kan hjelpe mennesker som er usikre på hvilken karrierevei å følge.