poengsum

Hva er poengsummen:

Score er et substantiv i engelskspråk som betyr tegnsetting. I et spill definerer poengsummen de totale poengene som er scoret av hver spiller eller lag.

I dataspill på engelsk synes ordet scorer ofte å angi hvor mange poeng spilleren har laget i et gitt spill. Highscore betyr "high score" og setter den høyeste befolkningen i et spill.

Verbetet " å score " betyr "å score poeng" for å være en vinner i et spill eller noe som forventes å lykkes.

Balansert scorecard

Det Balanced Scorecard (BSC) er en strategisk planleggingsmetodikk som brukes i Business Management, som tar sikte på å balansere eller integrere alle elementene (økonomiske, administrative og andre interne prosesser) som definerer bedriftens ytelse. Gjennom BSC er det mulig for selskapet å etablere klare mål basert på indikatorene som er oppnådd.

BSC-verktøyet ble utviklet i 1992 av Robert S. Kaplan og David P. Norton. En bokstavelig oversettelse av "Balanced Scorecard" kan være "Balansert Scorecard".