fitness

Hva er Fitness:

Fitness er et ord med engelsk opprinnelse og betyr "å være i god fysisk form ". Begrepet er vanligvis knyttet til fysisk aktivitet og refererer til god fysisk kondisjonering eller fysisk og mental velvære.

Ordet er dannet fra krysset " fit " (en av betydninger er "god form") og " ness ", et suffiks som forvandler adjektiver til substantiver, betegner en tilstand, en tilstand (f.eks. " Lykke" som betyr "lykke").

Derfor betyr kondisjon utholdenhet eller tilstand i kroppen for å fungere effektivt i alle daglige aktiviteter og for å forbli frisk.

Begrepet fitness er også oversatt som fitness, et begrep som brukes i biologi for å betegne en organismes evne til å overleve og reprodusere i sitt miljø, overføre genet til etterfølgende generasjoner, til sine etterkommere.