nummer

Hva er nummer:

Et tall er et matematisk konsept for representasjon av mål, rekkefølge eller kvantitet. Ordrenumrene (første, andre, tredje ...) er utpekt ordinært og tallene (1, 2, 3 ...) kalles kardinalnummer. Antall mål eller mengde er uttrykt i desimal med tallene 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, som kan ha et heltall (før kommaet) og en desimaldel (etter komma ). For eksempel har tallet 2.37 2 som et heltall og 0, 37 som en desimaldel.

I matematikk er tallene klassifisert som naturlige (1, 2, 3, ...), heltall (... - 2, -1, 0, 1, 2, ...), rasjonell (inneholde heltall og (inneholder rasjonelle og andre som ikke kan uttrykkes med en brøkdel, for eksempel √2 eller π) og komplekse tall (inneholder reelle tall og negative røtter).

Den greske matematikeren og filosofen Pythagoras betraktet tall som essensen og prinsippet om alle ting.

Numerologi er en pseudovitenskap som tar sikte på å studere den skjulte betydningen av tall. I følge forskere har tallene innflytelse på nåtid og fremtid for mennesker, endring av personlighetstrekk og oppførsel gjennom livet.

Les også betydningen av arabiske tall.