eklektisk

Hva er eklektisk:

Eklektisk er en som er til fordel for ulike former for oppførsel eller mening, en som setter pris på ulike typer musikk, mat, avlesninger etc. Han er den som favoriserer eklektisisme.

Det er en gresk term "eklekticós", som betyr den som velger. På engelsk betyr "eklektisk" selector.

Eclecticism er en metode for å samle oppgaver fra ulike systemer. Det er en intellektuell eller moralsk stilling, preget av valget mellom ulike former for mening uten å følge en stiv tankegang.

En eklektisk person er en som har flere tanker, som hans smak varierer, ikke er begrenset til bare en mening, er en som liker flere forskjellige matvarer. Han liker også å øve helt motsatte aktiviteter, for eksempel et rockeshow og et pagodeshow.

En eklektisk person er ikke knyttet til noe, er en person som liker alt, har svært forskjellige interesser og preferanser, uansett hva andre mennesker kan tenke. Denne personen følger ikke et bestemt system, men velger og bruker de som er de beste elementene i alle systemer.

Eklektisk stil

Det er den oppfølgingen som samler varierte stiler, som ikke er begrenset til et enkelt konsept, for eksempel eklektisk arkitektur, eklektisk musiker, eklektisk sanger, etc.