Kyoto

Hva er Kyoto:

Kyoto eller Kyoto er en by i sørlige Japan, internasjonalt kjent for å være vert for "Kyoto-konferansen", kjent for sin hidtil usete vedtak av Kyoto-protokollen, som setter grenser for utslipp av forurensende gasser inn i atmosfæren.

Kyoto var den "keiserlige hovedstaden i Japan" frem til år 1868, da den ble erstattet av Tokyo. Det er en av de mest folkerike byene i Japan, kjent som "Samurai City" og "Old Capital".

Byen Kyoto har en av de største sentrene for høyere utdanning i Japan, med om lag trettiog institusjoner, blant annet Kyoto-universitetet, en av de beste i landet.

Kyoto-protokollen

Kyoto-protokollen er en internasjonal traktat som ble undertegnet i desember 1997 under Kyoto-konferansen om klimaendringer i verden.

Under Kyoto-konferansen gjorde trettifem av deltakerlandene, spesielt de fra nord, en forpliktelse til å redusere utslipp av gassformige forurensninger. Det globale reduksjonsmålet for CO2 og andre klimagassutslipp ble satt til 2, 5% i perioden 2008 til 2012, sammenlignet med 1990-nivåene, men Kyoto-protokollen trådte bare i kraft i februar. 2005.

Utviklingslandene måtte ikke forplikte seg til bestemte mål, men som signatarer til protokollen måtte de holde FN oppmerksom på utslippsnivåene og søke måter å redusere klimaendringene på.

Utslippshandel er innført i protokollen, noe som betyr at fattige land som utvikler prosjekter (utslippsreduksjonsenheter eller URES) for å redusere deres karbonkvoter, kan passere balansen til rike land for å kompensere for overskuddsutslipp og ikke forandre seg sin energisektor. Derfor begynte de rike landene fra 2000 og videre å motta CER (Certified Emissions Reduction) på grunn av reduksjoner fra fattige land.

USA har aldri ratifisert Kyoto-protokollen. Sammen med Canada og Australia har de en energimatrise som er avhengig av fossilt brensel og hevder at overgangen til lav-karbonøkonomien kan generere uopprettelig skade på planeten.

Den europeiske unionen støtter opptak av mål for landene til å iverksette tiltak for å bekjempe tap av biologisk mangfold, hav og jordforringelse og gassutslipp.