INSS

Hva er INSS:

INSS er akronym av National Social Security Institute, er et byrå i departementet for trygdeordninger, direkte knyttet til regjeringen. INSS ble opprettet i 1988, og har flere funksjoner, særlig borgerskapspensjonene.

INSS er organet ansvarlig for å motta bidrag fra enkeltpersoner, og har funksjonen til å foreta utbetalinger av pensjoner, sygedagpenge, dødspensjon, ulykkesstøtte og andre ulike fordeler etter loven. Hver brasiliansk stat har kapasitet til å sette sine egne regler, i forhold til trygdeordninger, og skape spesifikke bidrag for hver enkelt.

Sosialforsikringen er en forsikring som folk bidrar i perioden arbeidet, og det er INSS som overfører inntektene til personer som ikke har andre inntektskilder for øyeblikket, uansett årsak.

Ansatte har verdien av INSS trukket direkte fra lønnen deres, og beløpene som skal trekkes av, avhenger av lønnen til hver, og kan variere fra 8% til 11%, jo høyere lønn, desto større er rabatten.

Se også betydningen av fordel aktivert.