supplement

Hva er tillegg:

Addendum betyr handling av å legge til, legge til eller supplere nye data til de som allerede var avtalt i utgangspunktet. Det er synonymt med tillegg og ascription .

Begrepet brukes i loven for å indikere tillegg av informasjon til et forhåndsdefinert dokument, for å avklare noen situasjoner eller sette inn nye data. For eksempel, legger til en standard, legger til en avtale eller legger til en kontrakt.

Tilleggsterm eller Tilleggsterm er et instrument som brukes i juridisk miljø for en ny kontrakt, som inkluderer endringene som er gjort til en tidligere kontrakt. Gjennom endringsperioden blir det gjort endringer i kontrakten, for eksempel innføring av klausuler, endring av tidsfrister, slettelse av endring av informasjon, etc.

Tillegg av FIES

Studentfinansiering (FIES) er et program forfremmet av Utdanningsdepartementet og rettet mot studenter på høyere utdanning som erklærer at de ikke har de økonomiske vilkårene for å betale for sine studier. Det inngås en finansieringsavtale som fornyes hver sjette måned gjennom et tillegg til den opprinnelige kontrakten.

Forenklet tillegg betyr at det ikke er noen fornyelse eller kontraktsendringer, bare fornyelse i Fies Online System.

Det ikke-forenklede tillegget innebærer presentasjon av dokumenter som viser studentens nåværende situasjon, for eksempel Registreringens regelmessighet, Bevis for inntjening av garantisten, etc., og overføring til banken for fornyelse.