borgerlige

Hva er Bourgeois:

Bourgeois er den enkelte som tilhører bourgeoisiet, rik. Den som hadde borgerlig utdanning. Han som bryr seg om å samle kapitalvarer.

Bourgeois var i middelalderen, personen som bodde i byene, en viktig men lavere klasse by. Befolkninger som var beskyttet av vegger.

Bourgeois var handelsmennene i byene, senere omdøbt til selgere. Under den industrielle revolusjonen var de dermed den industrialiserte som hadde rikdom og produksjonsmidler.

Bourgeois, i figurative forstand, er vulgære, vanlige mennesker. I kirkens forstand er borgerlig den rike, beregnende, metodiske personen.