dogme

Hva er Dogma:

Dogma er et gresk uttrykk som bokstavelig talt betyr " hva du synes er sant ". I antikken var begrepet knyttet til det som syntes å være en tro eller overbevisning, en fast tanke eller en doktrin.

Deretter kom til å ha et religiøst fundament som karakteriserer hver av de grunnleggende og ubestridelige poengene til en religiøs tro. Ubestridelige poeng, en absolutt sannhet som må undervises med autoritet.

Foruten kristendommen er dogmer tilstede i andre religioner som jødedom eller islam. Dogmatiske prinsipper er grunnleggende tro som preges av religioner, som må følges og respekteres av deres medlemmer uten tvil.

Den som avviser dem, kan pådra seg varierende forbrytelser i henhold til religion. I den katolske kirke skjedde kriminalitetens kriminalitet i middelalderen, hvor de anklagede ble ekskludert eller forfulgt gjennom inkvisisjonen.

Dogmene som ble forkynt av den katolske kirke, bør aksepteres som sannheter åpenbart av Gud gjennom Bibelen. De er uigenkaldelige, og ingen medlem av Kirken, ikke engang paven, har myndighet til å forandre dem. Eksempler på dogmer er Guds eksistens og den aller helligste treenighet. Jesus Kristus er Guds naturlige sønn, jomfruelighet og antagelsen om Maria.