borgerskapet

Hva er Bourgeoisie:

Bourgeoisi er en sosial klasse av det kapitalistiske regimet, hvor dets medlemmer er eiere av kapital, det vil si kjøpmenn, industrifolk, grunneiere, eiendomsmegler, eiendomsmeglere og produksjonsmidler.

Bourgeois er den borgerlige kvaliteten. Det er motsatt av proletariatet, arbeiderklassen, hvis eneste gode er arbeidskraften. Fra den latinske "burgus" betyr festning, eller fra den tyske "burgs", lille by.

Bourgeoisiets opprinnelse

Ordet bourgeoisi kommer fra "burgo", navn gitt til middelalderbyene, bebodd i stor grad av kjøpmenn, som ble kalt borgerlige. Dette kommersielle borgerskapet, beriket av handelshandel, infiltrerte gradvis aristokratiet og begynte å dominere det politiske, sosiale og økonomiske livet fra den franske revolusjonen og etablere seg i løpet av det nittende århundre.

Med tiden kom bourgeoisiet til å diversifisere til et borgerskap som hadde produksjonsmidler, og middel- og småborgerskapet (i det 20. århundre kalte middelklassen), som omfatter de som utøver liberale yrker og alle som er tilknyttet, av til de høye økonomiske områdene og de herskende klassene.