FOB og CIF

Hva er FOB og CIF:

Betydningen av akronymer FOB og CIF er knyttet til betaling av frakt i sjøtransport av varer . Disse akronymer brukes til å skille mellom kjøper og leverandør som bærer kostnadene ved frakt, det vil si hvem som bærer kostnadene og risikoen for transport.

FOB og CIF er forkortelsene til de engelske uttrykkene Free On Board (FOB) og Cost, Insurance and Freight (CIF). De er en del av Incoterms (International Trade Terms) som er definerte standarder for internasjonal handel.

FOB-frakt (gratis ombord)

Akronymet FOB betyr gratis ombord og på portugisisk kan oversettes med " Free on board ". I denne typen frakt antar kjøperen alle risiko og kostnader ved transport av varene, når den er plassert ombord på skipet. Ved leverandørens risiko og kostnader må varene plasseres om bord i forsendelseshavnen utpekt av importøren.

CIF (kostnad, forsikring og frakt)

CIF er akronym for kost, forsikring og frakt, som på portugisisk betyr " kostnad, forsikring og frakt ". I denne typen frakt er leverandøren ansvarlig for alle kostnader og risiko ved levering av varene, inkludert frakt og fraktforsikring. Denne forpliktelsen slutter når varene kommer til mottakerhavnen utpekt av kjøperen.

Hvem betaler for frakt?

Akronym CIF betyr at frakt og forsikring er betalt av leverandøren, som er ansvarlig for leveransen til bestemmelsesstedet. Ved FOB betaler kunden for frakt og forsikring av de aktuelle varene.