aksiom

Hva er Axiom:

Aksiomer er universelt gyldige utvilsomt sannheter, ofte brukt som prinsipper i å bygge en teori eller som grunnlag for argumentasjon.

Ordet aksiom kommer fra de greske aksios, hvis mening er verdig eller gyldig. I mange sammenhenger er aksiom synonymt med postulat, lov eller prinsipp.

Les mer om betydningen av postulat.

Et aksiomatisk system er settet av aksiomer som definerer en gitt teori og som utgjør de enkleste sannhetene som de nye resultatene av denne teorien demonstrerer.

Axiomatiske systemer spiller en fremtredende rolle i eksakte vitenskap, nemlig matematikk og fysikk, og resultatene er demonstrert i de mange teoriene i disse vitenskapene som vanligvis betegnes av teorier eller lover. Blant de forskjellige aksiomene til matematikk og fysikk, har Euclids prinsipper i klassisk geometri, Peanos akse i aritmetikk, Newtons lov i klassisk mekanikk og Einsteins postulater i relativitetsteorien blitt kjent.

Aksiomatiske systemer finnes i flere andre fag. For eksempel, i Theory of Communication, presenterte Paul Watzlawick og kolleger aksiomene for kommunikasjon, hvor de definerer atferdsmessige effekter av menneskelig kommunikasjon.