Til brevet

Hva er det til brevet:

Til brevet betyr å gi nøyaktig, presis, bokstavelig forstand . Det samme som bokstavelig talt. Det er et idiomatisk uttrykk som refererer til den trofaste tolkningen av det som er blitt sagt eller lest. Eksempel: Han fulgte instruksjonene til brevet. I dette eksemplet er det fortsatt en følelse av strengt strengt.

Det er også vanlig for alle som lærer et fremmed språk å gjøre oversettelser oversatt, det vil si ord for ord. Noen ganger feil. For eksempel, oversette fra engelsk "Sett deg i skoene mine" betyr meningen bokstavelig talt "Sett deg i skoene mine." Imidlertid er den påtatte tolkningen på engelsk det samme som "Sett deg på mitt sted" på portugisisk.

Populære bruksområder

Coldfoot, cowhide og hardkokt er eksempler på populære uttrykk hvis betydning i visse situasjoner ikke kan tas bokstavelig. Selve uttrykket "bokstavelig talt" ville bli meningsløst hvis vi tok det bokstavelig talt. I dette tilfellet vil vi referere til noen brev med foten.

Mange humorister bruker bokstavelig tolkning av et ord eller sett med ord fordi stavemåte eller fonetikk tillater opprettelsen av en uventet følelse som har til formål å underholde leseren. Eksempel: windbreaker kommer fra havet.