nedstrøms

Hva er nedstrøms:

Nedstrøms er en adverbial frase som refererer til siden der den følger vannet . Det er siden som tidevannet lekker ut.

"Nedstrøms" indikerer undersiden, siden av en elves munn. Munnen er den mest "nedstrøms" siden av en elv.

Ordet nedstrøms betyr retningen der vannet i en bekk strømmer ned. Det er også ebbvannet, det lave havet, refluxet hvor havet senker sitt vann. Det er en latinsk term "jusum", som betyr for munnens side, ebb.

Nedstrøms referansepunktet kan være en by på elva, en foss, en dam, en bro, etc. Alt som ligger under et visst referansepunkt, nedstigende strømmen, sies å være "nedstrøms".

Antonym av adverbial frasen "nedstrøms" er "oppstrøms", som refererer til siden av kilden til en elv, til et punkt som stiger.

I figurativt språk brukes uttrykket "nedstrøms" for å referere til en hendelse som skjedde etter en viss dato. Den brukes på mange områder, spesielt i eksakte vitenskap.